ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล อ้อมกอ